دادستان انتظامی کانون

دادستان انتظامی کانون:

جناب آقای سید عبدالرضا مرعشی

معاون دادستان انتظامی:

سرکار خانم آزیتا شیرانی

جناب آقای حسن ساکی

جناب آقای سید نیما حسینی


دادیاران انتظامی :

خانم ها وآقایان

ساسان براتی
احمد شموسی
طاهره حسنی

مرتضی سراجیان

علیرضا عامری

حاتم رویشد زاده
مرتضی محمدی مهر

کریم احتشام نیا

جمیل نیسی

رضا ولی پور

شهناز خنفری
عبدالرضا مقصودی

سید اصغر موسوی

علی یوسفی
فاطمه قنبری
یحیی منجزی
حسن عموری
عباس قومات

محسن شیرسوار

مریم بیداروند
مطهره اکبری

الناز هوشیار زاده

فریدون شجاعی
محمد دحیمی
ایمان سورمه
علی لک
رضا پوپ
حسین نتاج
محمد جوکار
رضا جلالی نیا
علیرضا احتشام فرد
مهدی مطهری
عادل بحری
حمید حمادی

فرزاد آقایی پور

حسن مریدی
امروز چهارشنبه 29 آبان 1398 3:45 ب.ظ