کمیسیون رفاه و گردشگری

 

 


 

اعضای محترم کمیسیون رفاه و گردشگری

 

 

1-   سرکار خانم بنفشه حدادی

 

2-   سرکار خانم زهره نجف آبادی 

 

3-   سرکار خانم محبت مظفری

 

4-   جناب آقای توفیق امیری

 

5-   جناب آقای امیر محمد حسینی

  

6-  جناب آقای فرامرز امیری پور

 

 

7- سرکار خانم غزال لرستانی

 

8- جناب آقای علی شالباف

 

9-جناب آقای بابک بالیپور

 

10-جناب آقای محمد محجوبی

 

11- سرکار خانم الناز هوشیار زاده

 

12-جناب آقای محسن نژاد اسدی

 

13- سرکار خانم سمیرا حسنی

 

14-سرکارخانم عاطفه کوثری

 

15-سرکار خانم آلاسادات افقه

 

16-سرکارخانم راضیه کربلایی

 

17-سرکار خانم مهری مصطفایی

 

18-سرکار خانم  لیلا مرادی

 

19-سرکار خانم مریم حزبه نژاد

 

20-سرکار خانم سپیده خسروی

 

21-جناب آقای امین احمدی

 

22- محمد رضا طرفی


 

 

 

امروز چهارشنبه 29 آبان 1398 3:07 ب.ظ