دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان با جناب آقاي مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان

به گزارش اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خوزستان :مهندس رحیمی مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان شب گذشته درمحل کانون وکلای دادگستری خوزستان با هیات مدیره این کانون دیدار وگفتگو کرد دراین دیدار صمیمی ابتدا دکتر طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان طی سخنانی ضمن خوش آمدگویی به مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان به تشریح تاریخچه پیدایش کانونهای وکلای دادگستری واستقلال نهاد وکالت درکشور پرداخت واستقلال این نهادرا در جهت اجرای صحیح قانون وعدالت ورعایت حقوق متهم واصحاب دعوا ضروری وبااهمیت خواند وی در ادامه سخنان خویش بااشاره به ظرفیت بالای حقوقی کانون آمادگی این نهاد را جهت ارائه مشاوره وخدمات حقوقی به صداوسیما به منظور تولید وارائه برنامه های متنوع آموزش حقوقی در زمینه های مختلف اعلام نمود آنگاه مدیرکل صداوسیمای خوزستان طی سخنانی اظهارداشت کانون وکلای دادگستری خوزستان از کانونهای قدر کشور است وما از تولید وارائه برنامه های آموزش حقوقی به مردم با استفاده از تمام ظرفیتهای کانون استقبال می کنیم وآمادگی داریم بزودی باتشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان صداوسیما وکانون وبا اولویت بندی وبااستفاده از تمام ظرفیتها به تولید وارائه برنامه آموزش حقوقی به مردم در حوزه های مختلف بپردازیم درادامه این نشست اعضاء هیات مدیره کانون به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خویش در این زمینه پرداختند
098A0415

098A0414

098A0422

098A0412

امروز آدینه 29 شهریور 1398 6:28 ق.ظ