اخبار و اطلاعیه‌های همایش

iranian-bar-conf-2017
  • اسلاید شماره یک

    نامه ریاست محترم کانون به ریاست کل دادگستری استان خوزستان با موضوع :وکلای واجد شرایط تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

  • 	گزارش تصویری هیئت مدیره کانون در سی امین همایش سراسری اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

  • گزارش افتتاحیه سی‌امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون چهارمحال‌ و‌ بختیاری

  • مشروح مذاکرات و مصوبات سی امین همایش سراسری اسکودا در شهرکرد

اساسنامه صندوق قرض الحسنه

اساسنامه صندوق قرض الحسنه

ماده اول-صندوق قرض الحسنه کانون وکلای دادگستری خوزستان با هدف همیاری و کمک به وکلا در صورت نیاز آنان تأسیس میشود این صندوق غیرانتفاعی و جنبه خیرخواهانه دارد و سعی بر آن است که نیاز بر اساس ضرورت و فوریت امر و فورس ماژور و نیازهای غیر مترقبه اولویت بندی شود.

ماده دوم-اهداف صندوق ایجاد روحیه تعاون و همدلی بر اساس تعاون و مساعدت مالی اعضاء از جهت تأمین نیازهای  ضروری مادی آنها می باشد.

ماده سوم-محل صندوق کانون وکلای دادگستری خوزستان

ماده چهارم-تاریخ تأسیس سال 1395

ماده پنجم-هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه پنج نفر از بین وکلای پایه یک دادگستری که دارای حداقل پنج سال سابقه وکالت باشند در مجمع عمومی با رأی اکثریت انتخاب میشوند.از تاریخ گشایش حساب بانکی صندوق تا زمانی که بیش از پنج سال نخواهد شد کلیه اختیارات هیات مدیره با هیات موسس این صندوق است هیات موسس عبارتند از : 1- خانم نزاری 2- آقای لواف پور 3- آقای عندلیب 4- آقای مستعدی 5- خانم عالمی سعید

ماده ششم-وظایف هیئت مدیره

بند1-هیئت مدیره مکلف به اجرای دقیق مفاد اساسنامه می باشد.

بند2-هیئت مدیره در شرایط ضروری می تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی نماید.

بند3-دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره برای افتتاح حساب به بانک معرفی می شوند.

بند4-نظر اکثریت اعضاء هیئت مدیره درباره پرداخت وام و باز پرداخت آن قطعی و قابل اجراء است.

 بند5-هیئت مدیره موظف است یک ماه پیش از اتمام مأموریت خود شرایط انتخابات جدید را فراهم نماید.

بند6-حضور دو سوم اعضاء صندوق در جلسه عمومی شرط رسمی بودن جلسه خواهد بود.

بند7-رأی اکثریت اعضاء حاضر در مجمع عمومی معتبر و لازم الاجراء است.

بند8-هیئت مدیره نامه کتبی برای شرکت در جلسات خواهد داد و در صورت شرکت نکردن هریک از اعضاء اعتراض آن شخص قابل استماع نمی باشد.

ماده هفتم-شرایط عضویت

بند1-اعضاء صندوق از بین وکلاء و کارآموزان وکالت و کارکنان کانون وکلاء خوزستان می باشد.

بند2-حق عضویت در ابتدا حداقل مبلغ پنج میلیون ریال است.

بند3-اعضاء بابت هر سهم ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال حق عضویت خود را حداکثر تا هفته اول هر ماه به صندوق پرداخت و قبض دریافت میدارند.

تبصره-گرفتن سهام بیشتر توسط اعضاء بلامانع است.

بند4-در صورتیکه هریک از اعضاء تا سه ماه متوالی حق عضویت خود را پرداخت نکنند هیئت مدیره می تواند عضویت او را لغو و طبق بند 1 ماده دهم با وی تسویه حساب نماید مگر عذر موجهی جهت عدم پرداخت داشته باشد که تشخیص موجه بودن آن به عهده اعضاء هیئت مدیره می باشد.

بند5-کلیه اعضاء در مقابل مفاد اساسنامه مسئول و متعهد می باشند.

بند6-هزینه اداره صندوق از کار مزدها و خسارات تأخیر تأدیه پرداخت میشود.

 

 

تبصره1-گرفتن عضو جدید با تصویب هیئت مدیره می باشد.

تبصره2-از عضو جدید مبلغ پنج میلیون ریال بابت پذیرش عضویت و یک میلیون ریال بابت حق عضویت ماهانه دریافت خواهد شد.

 

ماده هشتم-چگونگی تشکیل و ادامه کار صندوق

بند1-موجودی صندوق بنام دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در بانک نگهداری می گردد.

بند2-برای انحلال صندوق رأی اکثریت اعضاء لازم وضروری است.

 

ماده نهم-شرایط پرداخت و باز پرداخت وام

بند1-صندوق به کلیه اعضاء طبق شرایط مندرج در اساسنامه و بر اساس موجودی صندوق وام خواهد بود.

بند2-حداکثر وام با تصویب هیئت مدیره برای تمام اعضاء برابر و مدت باز پرداخت آن به صورت قسطی خواهد بود.

بند3-هریک از اعضاء که وام می گیرند بایستی به ازای دریافت وام چک و سفته تحویل هیئت مدیره بدهند و دو نفر از اعضاء صندوق به عنوان ضامن وام گیرنده نیز سفته ها را امضاء و چک را تحویل اعضاء هیئت مدیره بدهند.

 

بند4-همیشه مبلغی بعنوان ذخیره در صندوق برای شرایط اضطراری باقی خواهند ماند.

بند5-اقساط وام بایستی حداکثر تا هفته اول هرماه پرداخت شود و بعد از این مدت ضامن اول ملزم به پرداخت قسط خواهد بود و چنانچه ضامن اول نتواند مبلغ قسط را حداکثر تا مدت هفت روز بپردازد ضامن دوم باید مبلغ را ظرف مدت هفت روزپرداخت نماید هیئت مدیره درباره لغو عضویت شخص وام گیرنده دو نفر ضامن از صندوق تصمیم خواهد گرفت.

بند6-صندوق قرض الحسنه دو نوع وام پرداخت می کند.

 

الف-وام ضروری                                  ب-وام کمکی

بند7-در واقع وام پرداخت وام ضروری در الویت می باشد.

بند8-در صورت فوت وام گیرنده بدهی او به صندوق با تقسیم مبلغ مورد نظر بین اعضاء الزامی و طلب شخص ذکر شده هم به وارث قانونی او تعلق می گیرد.

بند9-در موقع پرداخت وام کمکی ضامن یا ضامنینی گرفته نمی شود.- تبصره - وام گیرنده پس از رفع مشکل شخصاً مبادرت به تسویه حساب با صندوق خواهد کرد.

بند10-هیچگونه بهره ای به وام تعلق نمیگیرد و وام به صورت قرض الحسنه می باشد لکن کارمزد بعنوان 4 درصد و بابت جریمه تأخیر تادیه 6  درصد اخذ می شود.

بند11-از تاریخ شروع به کار صندوق به مدت شش ماه هیچگونه وام پرداخت نخواهد شد.

 

 

 

بند12-جهت فعال نمودن صندوق و بالا بردن سرمایه وام به اعضاء خارج از صندوق با ضمانت چهار نفر از اعضاء صندوق با شرایط مندرج در بند 3 پراخت می شود.

بند13-حداکثر وام کمکی مبلغ پنجاه میلیون ریال که این مبلغ قابل تغییر و افزایش است و تغییر و افزایش آن با تصویب اکثریت اعضاء هیئت مدیره می باشد.

 

ماده دهم-لغو عضویت از صندوق

بند1-در صورت تمایل یکی از اعضاء به کنار گیری از صندوق موجودی شخص با نظر هیئت مدیره و با توجه به موجودی صندوق پرداخت خواهد شد.

بند2-درخواست لغو عضویت باید بعد از 6 ماه اول شروع به کار صندوق کتبا" توسط عضو متقاضی به هیئت مدیره ارائه می شود و قبل از 6 ماه درخواستی پذیرفته نمی شود.

 

ماده یازدهم-وام ضروری

بند1-وام ضروری در صورت تقاضای هر یک از اعضاء با تصویب هیئت مدیره و با توجه به موجودی صندوق پرداخت خواهد شد.

بند2-حداکثر وام ضروری مبلغ یکصد میلیون ریال خواهد بود و در صورتیکه تعداد متقاضیان وام ضروری بیش از توان موجودی صندوق باشد الزاما" قرعه کشی قابل قبول است.

  

بند3-شرایط دریافت وام ضروری اتفاقات ناگوار وام گیرنده و ازدواج می باشد که تشخیص ضروری بودن، به عهده هیئت مدیره می باشد. شرایط وام کمکی برای افرادی است که ناتوان جسمی بوده و قادر به تادیه و استرداد مبلغ وام نمیباشد و تشخیص هیات مدیره می باشد.

 

تبصره:الویت وام ضروری با عضوی است که تا زمان دریافت وام ضروری از وام کمکی استفاده نکرده باشد.

بند4-باز پرداخت وام ضروری به صورت ماهانه یک میلیون ریال محاسبه خواهد شد.

 

ماده دوازدهم-وام کمکی

بند1-بجز شش ماه اول در هر ماه مبلغی با توجه به موجودی صندوق به عنوان وام کمکی به اعضاء پرداخت    می گردد.

تبصره1-پرداخت وام کمکی به کسانیکه برای اولین بار وام دریافت می نمایند و همچنین کسانیکه از وام ضروری استفاده نکرده اند ارجحیت دارد.

تبصره2-وام کمکی به افرادی که شرایط خاص داشته باشند از قبیل بیماری های لاعلاج با تصویب تمام هیئت مدیره بلا عوض می باشد.

تبصره3-در هنگام پرداخت وام کمکی اگر تعداد اعضاء وام خواه بیش از تعداد مورد نظر باشد قرعه کشی برای پرداخت وام با حضور هیئت مدیره و اعضائیکه مایلند در قرعه کشی حضور داشته باشند انجام می شود همچنین پرداخت وام به اعضائیکه تقاضا نموده اند به ترتیب اولویت تقاضا خواهد بود.

امروز شنبه 05 خرداد 1397 8:21 ق.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.