شرکت های تجاری

مدیریت شرکت های سهامی

دانلود مقاله مدیریت شرکت های سهامی

پدید اور:دکتر محمود عرفانی

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی

 


 

ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادر کننده

دانلود مقاله ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادر کننده

 

پدید آور: دکتر علیرضا باریکلو

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی


 

سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت های سهامی

دانلود مقاله سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت های سهامی

پدید آوران:

دکتر محمد عیسی تفرشی

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

 

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی


 

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

 
پدید آور: محبوبه ذوقی سوران
مرجع: پرتال جامع علوم انسانی

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

 

نقش بازرسی حساب در شرکت سهامی عام

دانلود مقاله نقش بازرسی حساب در شرکت سهامی عام

 

پدید آور: دکتر محمود عرفانی

 

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی


 

اسناد لازم الاجرا

دانلود اسناد لازم الاجرا

پدید آور:فتح الله یاوری مستشار دادگاه مرکز

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی

اسناد 2

دانلود اسناد 2

 

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی


 

اسناد 1

دانلود اسناد 1

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی


 

اشکال گوناگون سفته

دانلود مقاله اشکال گوناگون سفته

 

پدید آور: علی فتحی پور

مرجع: پرتال جامع علوم انسانی


 

امروز پنج شنبه 02 آبان 1398 7:35 ق.ظ